Dokumentet Sag T-92/11: Rettens dom af 20. marts 2013 — Andersen mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte ydet af de danske myndigheder til den offentlige virksomhed DSB — kontrakter om offentlig trafikbetjening inden for personbefordring med jernbane mellem København og Ystad — afgørelse, hvorved støtten på visse betingelser erklæres forenelig med det indre marked — tidsmæssig anvendelse af materielle retsregler) (EU-domstolen: Avgjørelser (dansk)) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.3 statisk Nelie Skinnpleie slip eu Uk Anti Anti Hvit Oxypas lic Komfortable fux 36 Designet 5 Helsepersonell For Flytte Sko
Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: